Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Wijziging gegevens melden bij de btw

Wanneer je activiteiten, je bankrekeningnummer of maatschappelijke zetel wijzigen, dan moet je dit melden aan de btw. Dat doen we graag voor jou.

Let op: Een adreswijziging of verandering van bedrijfsnaam moet je niet melden. Wijzigt je btw-regeling? Dan moet je zelf de btw-administratie inlichten via een aangetekend schrijven.

Wijziging gegevens melden bij de btw

Totaal € 44,00