Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Toevoegen activiteiten in de KBO

Je mag officieel enkel activiteiten uitoefenen die je liet opnemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wijzigen je bedrijfsactiviteiten? Dan ben je verplicht deze door te geven aan de KBO.

Tip: Vergeet daarbij ook niet meteen je btw-nummer te wijzigen. Icounter, het E-loket voor alle zelfstandigen helpt je om meteen met alles in orde te zijn.

Toevoegen activiteiten in de KBO

Totaal € 90,50